Đấu giá đất là gì?

Đấu giá đất là gì?

Chắc hẳn bạn đã từng nghe qua khái niệm đất đấu giá, tuy nhiên chưa thực sự hiểu đây là loại...