Luật đấu giá quyền sử dụng đất

Chia sẻ tin này:

Đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức phổ biến để Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Đồng thời, đấu giá quyền sử dụng đất còn là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của nhiều địa phương. Vậy luật đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào? Trường hợp nào phải đấu giá quyền sử dụng đất? Hãy cũng tìm hiểu các vấn đề trên.

Luật đấu giá quyền sử dụng đất

Luật đấu giá quyền sử dụng đất

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất: Đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản. Việc tổ chức đấu giá phải được công khai, khách quan, bình đẳng, bảo vệ quyền của bên tham gia. Đấu giá viên là người điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 119 Luật Đất đai 2013 và Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016. Trường hợp đấu giá giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư người tham gia đấu giá phải có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư.

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng trong những trường hợp sau:

  • Giao đất ở tại đô thị, tại nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.
  • Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua.
  • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.
  • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
  • Sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại – dịch vụ.
  • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích công ích (đất 5%) để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
  • Giao đất, cho thuê đất đối với đất được Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Nhà nước.
  • Giao đất, cho thuê đất đối với những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Trường hợp đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước sẽ giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá.

Thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Thủ tục này do cơ quan tổ chức đấu giá thực hiện. Thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất gồm những bước sau:

Bước 1: Lập phương án đấu giá

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá

Bước 3: Quyết định đấu giá

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất tham gia đấu giá

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá đất

Bước 6: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 7: Nộp tiền sử dụng đất sau khi có quyết định công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Luật cho tặng đất đai

Thủ tục cấp Sổ đỏ khi trúng đấu giá

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) đối với đất khi trúng đấu giá như sau:

Bước 1: Nộp chứng từ đã nộp đủ tiền trúng đấu giá

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

Khi nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

Bước 3: Trao Giấy chứng nhận và bàn giao đất trên thực địa

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện những việc sau:

– Chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá  tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận.

– Chỉ đạo thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính.


Xem thêm: https://www.facebook.com/actionlandgroup

Bạn có thể quan tâm: Luật cho tặng đất đai

Tìm hiểu thêm các thông tin tại Website Công ty bất động sản ở Huế – Action Land.

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ tin này:
Có thể bạn quan tâm