Giá đền bù đất nông nghiệp

Chia sẻ tin này:

Đất nông nghiệp là đất dùng để canh tác, sản xuất phục vụ mục đích nông nghiệp như; trồng cây, trồng rừng, làm muối, nuôi trồng thủy hải sản và sản xuất vào mục đích nông nghiệp (thường là trồng lúa). Vậy, khi thu hồi loại đất này người dân sẽ được hưởng chính sách đền bù như thế nào? Khi đất nông nghiệp bị thu hồi theo quyết định thu hồi nhà đất thì giá đền bù đất nông nghiệp sẽ ra sao?

Giá đền bù đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp là gì?

Theo Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất đai được chia thành 03 nhóm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng.

Đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau: Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối,…

Giá đền bù đất nông nghiệp?

Giá bồi thường đất nông nghiệp sẽ dựa trên bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Để xác định giá đất bồi thường, các cơ quan chức năng sẽ điều tra, thu thập thông tin về thửa đất. Giá đất thị trường cũng như thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai. Từ đó áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

Đất được đền bù là đất trong hạn mức cấp đất nông nghiệp ở địa phương. Phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức không được đền bù về đất. Tuy nhiên, họ sẽ được đền bù chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Giá đền bù đất nông nghiệp: = Diện tích đất bị thu hồi (m2) x Giá đền bù (VNĐ/m2).

Trong đó: giá đất được tính bằng = Giá đất ghi trong bảng giá đất x Hệ số điều chỉnh đất nông nghiệp qua các năm x Hệ số điều chỉnh khác (nếu có).

Giá đền bù đất nông nghiệp

Chính sách đền bù đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp là tư liệu sản xuất chính của người nông dân. Vì thế, khi Nhà nước thu hồi nhằm thực hiện các mục đích an ninh quốc phòng. Phát triển kinh tế – xã hội hoặc các mục đích khác thì người có đủ điều kiện sẽ được hưởng đền bù theo luật đền bù đất nông nghiệp hiện hành.

Hình thức đền bù

Cụ thể, Theo Điều 74 Luật Đất Đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi. Người dân khi có đất bị thu hồi có đủ điều kiện được đền bù theo quy định thì sẽ được đền bù theo hai hình thức sau:

  • Một là đền bù bằng đất; Việc đền bù này được thực hiện bằng cách giao đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi. Loại đất bị thu hồi là đất nông nghiệp. Thì sẽ được đền bù bằng một diện tích đất nông nghiệp tương đương.
  • Hai là đền bù bằng tiền; Trường hợp không có đất để đền bù, người dân sẽ được bồi thường một khoản tiền bằng giá trị quyền sử dụng đất. Tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi. Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới, nếu có chênh lệch về giá trị. Thì phải thanh toán bằng tiền đối với phần chênh lệch đó.

Như vậy, khi các cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi sẽ được đền bù bằng đất có cùng mục đích sử dụng để tiếp tục lao động sản xuất. Hoặc nếu không có đất để đền bù thì người dân sẽ được đền bù bằng tiền. Đơn giá đền bù đất nông nghiệp được tính theo giá nhà đất vào thời điểm quyết định thu hồi.


Xem thêm: https://www.facebook.com/actionlandgroup

Bạn có thể quan tâm: Có nên mua đất trồng cây lâu năm

Liên hệ với Công ty bất động sản tại Huế – Action Land để biết thêm nhiều thông tin về bất động sản.

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ tin này:
Có thể bạn quan tâm