Đất ONT có xây nhà được không?

Chia sẻ tin này:

Đất ONT là gì?

Theo quy định của luật đất đai năm 2013, ở nước ta có 3 nhóm đất chính đó là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Đất ONT là đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Là từ viết tắt của của đất tại khu vực nông thôn theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. ĐấT ONT có xây nhà được không?

Đất ONT thuộc loại đất dùng cho cá nhân, hộ gia đình sử dụng nên thường có thời hạn sử dụng lâu dài. Thời gian sử dụng sẽ tùy thuộc theo quy định. Đất ONT bao gồm đất xây dựng nhà ở, ao vườn, đất xây dựng công trình phục vụ đời sống. Trong trường hợp đất ONT cần giải tỏa để phục vụ mục đích sử dụng cho quốc phòng, an ninh,… Chủ sở hữu sẽ được đền bù theo giá đất quy định của Nhà nước.

Hiểu một cách đơn giản đất ở nông thôn là:

  • Đất ở tại khu vực nông thôn do cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng.
  • Đất được sử dụng để xây dựng nhà ở hoặc các công trình khác phục vụ cuộc sống.
  • Đất thuộc khu dân cư nông thôn dùng để xây ao, vườn, chuồng trại cùng trong thửa đất. Vây đấT ONT có xây nhà được không?

Đất ONT có xây nhà được không?

Đất ONT có xây nhà được không?

Đất ONT có xây nhà được không? Vì là đất ở nên đất ONT chắc chắn sẽ được xây nhà. Theo quy định điểm 2.1 tại Mục 1, Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 28/2014/TT-BTNMT như sau:

  • Đất ở là đất chỉ dùng để làm nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống như đất vườn, ao,… Gắn liền với nhà ở trên cùng mảnh đất thuộc khu dân cư. Và đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công nhận là đất ở. Đất ở bao gồm cả đất ở tại nông thôn (ONT) và đất ở tại đô thị (ODT).
  • Trường hợp đất để ở nhưng có kết hợp thêm mục đích là kinh doanh. Sản xuất phi nông nghiệp (kể cả chung cư có mục đích hỗn hợp). Bên cạnh việc thống kê mục đích sử dụng là đất dùng để ở thì phải thống kê luôn cả mục đích phụ là đất kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp.

Đất ONT có xây nhà được không?

Trước khi sử dụng đất ONT, bạn cần nắm được một số quy định về loại đất này như sau:

  • UBND cấp tỉnh sẽ quy định hạn mức giao đất ONT cho mỗi cá nhân, hộ gia đình để làm nhà ở tại nông thôn. Điều này được căn cứ trên quy hoạch phát triển nông thôn và quỹ đất của địa phương. Đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Phân bổ đất ONT trong quy hoạch. Kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch. Công trình sự nghiệp, công trình công cộng.
  • Diện tích đất ONT tối thiểu được tách thửa để làm đất ở phải phù hợp với điều kiện và tập quán của địa phương.
  • Nhà nước tạo điều kiện để người dân sinh sống ở nông thôn có thể tận dụng đất trong những khu dân cư có sẵn.

Xem thêm: https://www.facebook.com/actionlandgroup

Để có thêm nhiều thông tin bất động sản vui lòng truy cập website công ty bất động sản tại Huế – Action Land.

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ tin này:
Có thể bạn quan tâm