Các dự án sắp triển khai tại Huế 2022

Chia sẻ tin này:

Với mục tiêu hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng thiết yếu. Thay đổi diện mạo thúc đẩy kinh tế xã hội. Các dự án sắp triển khai tại Huế 2022 được nhà nước ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị. Cùng Action Land tìm hiểu dự án và tình hình đổi mới sắp tới của Thành Phố Huế.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

dự án triển khai tại Huế 2022

Theo lãnh đạo UBND TP. Huế, sắp tới thành phố tập trung bố trí vốn để đầu tư các dự án sắp triển khai tại Huế làm cơ sở đẩy mạnh phát triển KT- XH của thành phố. Trong đó nguồn vốn đầu tư công giữ vai trò chủ đạo, thu hút có hiệu quả các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, thành phố đã linh động lồng ghép các nguồn vốn của các cấp để đầu tư. Đảm bảo sớm hoàn thành, đưa công trình, DA vào khai thác, sử dụng. Đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, nguồn vốn ODA và của các tổ chức nước ngoài. Tích cực, chủ động tăng thu, tiết kiệm chi để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển.

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 của thành phố hơn 1.464 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu hơn 94 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh phân cấp cho thành phố quản lý là 453 tỷ đồng. Nguồn thu sử dụng đất của thành phố được hưởng hơn 917 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn vốn dự kiến huy động thêm để đầu tư trong giai đoạn 2022 hơn 3.814 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn này, thành phố triển khai hiệu quả đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư; giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn. Đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách riêng đối với thành phố nhằm huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Để phát huy hiệu quả vốn ĐTC, thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư. Cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Tranh thủ nguồn lực Trung ương và của tỉnh để đầu tư các dự án trọng điểm của thành phố.
 Cần bố trí nguồn vốn đầu tư tập trung, tránh dàn trải, nhằm hoàn thành để đưa vào sử dụng; chỉ bố trí vốn cho các công trình, dự ná đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định; các dự án khởi công mới chỉ được tổ chức đấu thầu và thi công khi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Các dự án sắp triển khai tại Huế 2022

dự án sắp triển khai tại Huế 2022

 Năm 2022, thành phố Huế quyết liệt triển khai:
 •     Các chương trình trọng điểm:
 1. Chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại.
 2. Chương trình Thành lập 03 phường trên cơ sở 03 xã: Phú Dương, Phú Mậu và Thủy Bằng.
 3. Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là phát triển kinh tế tư nhân.
 4. Chương trình di dời các hộ dân trong khu vực I Kinh thành Huế.
 5. Chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số.
 6. Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
 •    Các dự án trọng điểm:
 1. Nâng cấp mở rộng đường Hà Nội, thành phố Huế
 2. Các dự án chỉnh trang 02 bờ sông Hương, tuyến đường dọc sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa.
 3. Dự án di dời dân cư khu vực I Kinh thành Huế.
 4. Các dự án chỉnh trang đô thị, đầu tư kết nối hạ tầng với khu vực thành phố Huế mở rộng.
 5. Dự án Cải thiện Môi trường nước (phần kết dư).
 6. Dự án Thành phố Văn hóa và Du lịch thông minh (KOICA).
 7. Dự án chỉnh trang công viên Cồn Dã Viên (phía Tây).
 8. Các dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng cho các xã để đủ điều kiện thành lập phường

Xem thêm: https://www.facebook.com/actionlandgroup

Bạn có thể quan tâm: Mua bán nhà đất tại Huế

Tìm hiểu thêm các thông tin tại Website Công ty bất động sản tại Huế – Action Land.

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ tin này:
Có thể bạn quan tâm